Postrek proti burine

Ak sa rozhodnete použiťpostrek proti burine (herbicíd) na ničenie buriny, nezabudnite vybrať vhodný produkt pre vašu situáciu. Na trhu sú stovky rôznych herbicídov.

Postrek proti burinám je botanická zložka kontroly škodcov, ktorá sa pokúša zastaviť buriny, najmä škodlivé alebo invazíjne buriny a snaží sa kontrolovať.

Rady

 • Pri zmiešaní a aplikácii herbicídov si pozorne prečítajte pokyny. Buďte si istí, že ste všetkému porozumeli a dodržiavali všetky pokyny na nálepke s informáciami.
 • Uistite sa, že štítok jasne uvádza, že výrobok sa môže používať spôsobom, akým ho chcete použiť.
 • Pamätajte, že menej je niekedy viac a viac už býva priveľa. Použite preto aplikačnú dávku zo štítku.

Druhy herbicídov

 • Niektoré herbicídy sú selektívne a zabíjajú iba určité druhy rastlín, zatiaľ čo iné sú neselektívne a zabíjajú takmer akýkoľvek druh rastliny. Preto sa uistite, ktorý druh herbicídu máte, aby ste si zo záhrady neurobili Aleppo.
 • Niektoré herbicídy zabíjajú buriny rýchlo, iné účinkujú až týždeň alebo viac kým dosiahnu svoj cieľ.
 • Niektoré herbicídy pretrvávajú v rastlinách a pôde dlhú dobu, zatiaľ čo iné zostávajú len krátko v rastlinách alebo v pôde.
 • Niektoré herbicídy majú účinné zložky, ktoré sa pohybujú cez pôdu k podzemnej vode. Pre iné je oveľa menej pravdepodobné, že sa budú pohybovať cez pôdu.

Kombinácia techník

 • Použitím niekoľkých techník na ničenie buriny znižujete možnosť, že druhy buriny sa prispôsobia kontrolným postrekom, čo je pravdepodobné, ak sa použije iba jedna technika. Napríklad, ak sa herbicíd používa dlhý čas, druh buriny môže vytvoriť odolnosť voči chemikáliám.
 • Dlhodobý integrovaný plán riadenia buriny, ktorý zohľadňuje všetky dostupné techniky kontroly riadenia alebo nástroje na ničenie buriny, môže byť vyvinutý pre konkrétnu oblasť. Každý integrovaný plán alebo stratégia potláčania buriny by sa mala zamerať na najhospodárnejšiu a účinnejšiu kontrolu burín a zahŕňať ekologické aspekty.
 • Dlhodobý prístup k integrovanému potláčaniu burín by mal znížiť rozsah burín a znížiť koreňové a seniačkové zásoby burín v pôde. Mali by ste zvážiť, ako dosiahnuť tento cieľ bez toho, aby došlo k degradácii žiaducich vlastností pôdy.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top