Zelené strechy

Zelené strechy ako moderný ekologický prvok naberá stále na popularite a vzhľadom na klimatické zmeny sa zvyšuje aj nevyhnutnosť ich používania. Modernizujú sa aj stavebné postupy a materiály, ktoré uľahčujú a zjednodušujú použitie a okrem plochých aj šikmých striech domov, je možné inštalovať zelené strechy aj na záhradné stavby, altánky a pod. Výhody zelených striech spočívajú najmä v nasledovných vlastnostiach:
– izolačné vlastnosti, ktoré zabraňujú prehrievaniu podstrešného priestoru, alebo v zime únikom tepla- zmierňovanie lokálnej klímy – transpiráciou rastlín sa ochladzuje vzduch a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu- estetický význam
Inštalácii predchádza najmä statický posudok, ktorý musí pri najlahšej verzii zelenej strechy rátať so zaťažením cca 15 kg na 1 m2 plochy. Zelené strechy podla náročnosti na údržbu delíme na intenzívne a extenzívne, pričom drvivá väčšina realizácií je v extenzívnej verzii.Následná údržba extenzívnej zelenej strechy je minimálna a spočíva v sporadickom zalievaní ale iba v čase dlhotrvajúceho sucha a extrémne vysokých teplôt. Ďalej je vhodné priebežne odstraňovať iné divorastúce byliny, ktoré sa môžu v strešnej výsadbe objaviť a celú plochu 1 x ročne mierne pohnojiť.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top