Strihanie ovocných stromov

Záhradné služby / Arboristika / Strihanie stromov / Strihanie ovocných stromov

Pod pojmom strihanie ovocných stromov rozumieme celú škálu rôznych druhov strihu ovocných drevín. Pri úžitkových drevinách sa jedná hlavne o strihanie ovocných stromov alebo kríkov, ktoré má za cieľ zvýšenie, udržanie alebo obnovenie rodivosti a výnosov.

Navyše aplikujeme rezy zamerané na udržanie estetického a hramonického vzhladu stromov, prípadne aby sme obmedzovali alebo podporovali ich rast tak ako potrebujeme.

V prvých rokoch po výsadbe je strihanie ovocných stromov zamerané na tvarovanie vyváženej, stabilnej a pre daný druh prirodzene tvarovanej koruny. V tomto období robíme tzv. Výchovný rez. Počas ďalších rokov sa koruna postupne zahusťuje a je vhodné ju v niekolkoročných intervaloch presvetlovať alebo usmerňovať jej rast Udržiavacím rezom.

Strihanie ovocných stromov robíme aj z ozdravných dôvodov, alebo ako prevenciu pred napadnutím škodcami alebo inými patogénmi. Odstraňujeme suché konáre, prípadne konáre už napadnuté a choré, rovnako aj zlomené alebo inak mechanicky poškodené konáre.

Poskytujeme komplexné služby v starostlivosti o ovocné stromy ako sú napr. orezávanie stromov, dlhodobú aj krátkodobú starostlivosť o sadové, parkové, okrasné a ovocné výsadby.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top