Strihanie jabloní

„Jabĺčko nahryznuté z oboch strán, aj keď bolo krásne, nechutilo nám. Bolo trocha trpké, sladšie nebolo, už to nejde vrátiť, už je neskoro…“

takto sa spieva v populárnej piesni. Opak je však pravdou. Nikdy nie je neskoro, ak sa na jabloni aplikuje správny rez.

Pod pojmom strihanie jabloní rozumieme sériu opatrení na zabezpečenie zdravých a plodiacich stromov.

Na to, aby vaše jablone boli zdravé, dlhoveké a aby aj naďalej plodili (prípadne opätovne plodiť začali), je potrebné robiť vhodné rezy šité na mieru každému stromu, podla jeho veku, tvaru koruny a dalších špecifík.

Navyše aplikujeme rezy zamerané na udržanie estetického a hramonického vzhladu jabloní, prípadne aby sme obmedzovali alebo podporovali ich rast tak si to vyžadujeme.

V prvých rokoch po výsadbe jabloní je strihanie stromov zamerané na tvarovanie vyváženej, stabilnej a pre daný druh jablone prirodzene tvarovanej koruny. V tomto období robíme tzv. Výchovný rez. Počas ďalších rokov sa koruna jablone postupne zahusťuje a je vhodné ju v niekolkoročných intervaloch presvetlovať alebo usmerňovať jej rast Udržiavacím rezom.

Strihanie jabloní robíme aj z ozdravných dôvodov, alebo ako prevenciu pred napadnutím škodcami alebo inými patogénmi. Odstraňujeme suché konáre, prípadne konáre už napadnuté a choré, rovnako aj zlomené alebo inak mechanicky poškodené konáre.

Poskytujeme komplexné služby v starostlivosti o jablone ako sú napr. orezy, dlhodobá aj krátkodobá starostlivosť o tieto krásne stromy.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top