Živý plot neopadavý

Živé ploty majú velmi široké využitie či už v krajinnom alebo záhradnom plánovaní. Môžu byť aj celoročne zelené a neopadavé. Ich základnou úlohou je vytváranie hraníc a bariér, ktoré oddelujú či už vlastníkov pozemkov alebo zóny s rozdielnym využitím. Neopadavé živé ploty môžu vytvárať súkromné a útulné prostredie vo vašej záhrade, alebo tvoriť optickú a čiastočne aj zvukovú bariéru od frekventovaného a hlučného prostredia v susedstve.

V niektorých prípadoch sa dajú tvarovať do naozaj bizardných tvarov, prípadne vytvárať dojem sôch. So starostlivosťou o živé neopadavé ploty nebýva vo všeobecnosti problém, potrebujú však pravidelné zastrihávanie alebo pri starších výsadbách aj občasné presvetlenie.

Za živé ploty považujeme aj výsadbu popínavých rastlín, ktorá prekrýva existujúci plot z neživých materiálov (betón, kov, drevo) čím sa stáva táto plocha pohľadovo ovela atraktívnejšou a zároveň chráni pred prehrievaním okolia najmä v menších záhradách.

Vykonávame všetky druhy starostlivosti o živé neopadavé ploty ako sú výsadba, zastrihávanie aj tvarovanie.

Top