Zelené střechy

Zelené strechy ako moderný ekologický prvok naberá stále na popularite a vzhľadom na klimatické zmeny sa zvyšuje aj nevyhnutnosť ich používania. Modernizujú sa aj stavebné postupy a materiály, ktoré uľahčujú a zjednodušujú použitie a okrem plochých aj šikmých striech domov, je možné inštalovať zelené strechy aj na záhradné stavby, altánky a pod. Výhody zelených striech spočívajú najmä v nasledovných vlastnostiach:
- izolačné vlastnosti, ktoré zabraňujú prehrievaniu podstrešného priestoru, alebo v zime únikom tepla- zmierňovanie lokálnej klímy - transpiráciou rastlín sa ochladzuje vzduch a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu- estetický význam
Inštalácii predchádza najmä statický posudok, ktorý musí pri najlahšej verzii zelenej strechy rátať so zaťažením cca 15 kg na 1 m2 plochy. Zelené strechy podla náročnosti na údržbu delíme na intenzívne a extenzívne, pričom drvivá väčšina realizácií je v extenzívnej verzii.Následná údržba extenzívnej zelenej strechy je minimálna a spočíva v sporadickom zalievaní ale iba v čase dlhotrvajúceho sucha a extrémne vysokých teplôt. Ďalej je vhodné priebežne odstraňovať iné divorastúce byliny, ktoré sa môžu v strešnej výsadbe objaviť a celú plochu 1 x ročne mierne pohnojiť.

Top