Záhradné vodopády

Ak Vám priestorové a finančné možnosti dovolujú, určite odporúčame umiestniť v záhrade aspoň jeden vodný prvok. Záhradné jazierka, vodopády alebo fontány sú ich typickými predstavitelmi.

Voda je živel ktorý k záhrade neodmyslitelne patrí a má nespočet funkcií. Niektoré sa týkajú priamo Vás, napr. tým že zmierňujú klímu vo svojom okolí a pôsobia esteticky a relaxačne. Iné funcie pozitívne vplývajú hlavne na rastliny v záhrade a ich zvieracích obyvatelov. Sú zdrojom prirodzenej vlhkosti, môžu znásobiť resp. usmerniť slnečné žiarenie, sú zdrojom vody pre užitočný hmyz a vtáky. Záhradné jazierka a vodopády jednoducho posúvajú úroveň našej záhrady vyššie a to vo všetkých smeroch.

Či už sa jedná o špecifické vodné prvky ako záhradné vodopády a pramene, alebo jednoduché záhradné jazierka a tône sme pripravení Vám pomôcť zakomponovať vodu do Vašej záhrady.

Top