Terénne úpravy pozemku

Medzi terénne úpravy pozemku zaraďujeme napr. jednoduchšie zemné práce ktoré sú nutné pre výsadbu rastlín resp. pokládku trávnika alebo inštaláciu technológie. Za náročnejšie terénne úpravy pozemku považujeme práce realizované strojmi a mechanizmami, práce spojené s úpravou alebo stabilizáciou svahov, prípadne špeciálne terénne úpravy pozemku ako je vytváranie umelých nerovností a členitých skalnatých alebo svahových prvkov.

Bez obáv nám zverte aj divokejšie túžby o terénnych úpravách pozemku a budeme sa snažiť Vám ich splniť.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top