Kosenie trávy krovinorezom

V záhrade je vždy veľa práce. Stále je čo kosiť a niekedy je potrebné popasovať sa aj s nerovnosťami terénu, či prekážkami ako sú kamene, pne, ploty. S nimi môže mať samotná kosačka probémy. Krovinorezy však ponúkajú flexibilitu.

Vysvetlíme vám krok za krokom, ako kosiť trávu krovinorezom.

Ako začať:

 1. Krovinorez položte do bezpečnej polohy na zem. Mal by ležať na podpere na motore a ochrannom kryte príchytky. Dbajte na to, aby sa rezný nástavec nedotýkal zeme alebo iného predmetu, pretože by sa mohol začať otáčať pri štarte motora.
 2. Nastavte spínač do prevádzkovej polohy. Na krovinorezi nájdete vypínač, prepnite ho do polohy „On“ predtým ako začnete kosačku štartovať.
 3. Potlačte sitič (aspoň 5 krát), aj keď je kosačka plná paliva. Znižite tak potrebný počet ťahov lankom na spustenie motora, čo uľahčuje štartovanie. Uistite sa, že v krovinorezi je dostatok oleja. Ak je motor studený, uzávierka sýtiča by mala byť zatvorená.
 4. Zaistite nohou ktovinorez pri zemi a niekoľkými ráznymi potiahnutiami lanka ho uveďte do pohybu. Po naštartovaní pridajte plyn, aby ostal motor v pohybe.
 5. Pri kosení udržujeme stále otáčky, šetríme tým spojku motora.
 6. Jednoducho sa otáčajte strojom sprava doľava v polkruhu pri postupnom posúvaní.

Kosenie:

Pretože sa rezací nástavec otáča proti smeru hodinových ručičiek, pri kosení je najčastejšie rezanie z pravej strany doľava. Výhodou tejto metódy je, že odrezky padajú na oblasť rezu.

Pri práci na veľmi dlhej tráve alebo pri náročných burinách je vhodné kosiť v dvoch smeroch pohybu: vpravo čím sa najprv odrezáva vrch trávy, a následne pohybom doľava zvyšok.

Najlepším spôsobom na rezanie veľkých plôch je použiť štvorcovú metódu. Rozdeľte oblasť, ktorá má byť pokosená do štvorcov, a potom postupujte pozdĺž vonkajších strán do stredu.

Metóda ťahu rovnakým smerom je veľmi dobrá pre práce na svahu – koste rovnobežne so svahom.

Naše služby

 • Vertikálne záhrady
 • Arboristika
 • Záhradnicke práce
 • Zavlažovacie systémy
 • Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Kontakt

  Verve Facility Services, s.r.o.
  Lazaretská 3/A,
  811 08 Bratislava

  +421 908 602 151
  +421 949 012 832

  info@vervegarden.eu

  Top