Úprava terénu okolo domu

Pri úpravách terénu okolo domu platí v zásade to isté ako pri úpravách terénu v záhrade. Vo väčšine prípadov však spočíva úprava terénu okolo domu v odstraňovaní stavebnej sute a navážke kvalitnej zeminy vhodnej na výsadbu stromov, záhonov, alebo výsev trávnika. Následne navezenú hlinu vrstvíme, tvarujeme alebo zhutňujeme podla potreby a ďalších plánov. Pri úvahe nad úpravou terénu okolo domu sa oplatí spomenúť práce spojené s úpravou alebo stabilizáciou svahov, ktoré môžu v blízkosti domu spôsobovať komplikácie formou zosuvov alebo splavovaním pôdy.

Naše služby

  • Vertikálne záhrady
  • Arboristika
  • Záhradnicke práce
  • Zavlažovacie systémy
  • Kontakt

    Verve Facility Services, s.r.o.
    Lazaretská 3/A,
    811 08 Bratislava

    +421 948 353 205
    +421 908 602 151

    info@vervegarden.eu

    Kontakt

    Verve Facility Services, s.r.o.
    Lazaretská 3/A,
    811 08 Bratislava

    +421 948 353 205
    +421 908 602 151

    info@vervegarden.eu

    Top