Terénne úpravy pozemku

Medzi terénne úpravy pozemku zaraďujeme napr. jednoduchšie zemné práce ktoré sú nutné pre výsadbu rastlín resp. pokládku trávnika alebo inštaláciu technológie. Za náročnejšie terénne úpravy pozemku považujeme práce realizované strojmi a mechanizmami, práce spojené s úpravou alebo stabilizáciou svahov, prípadne špeciálne terénne úpravy pozemku ako je vytváranie umelých nerovností a členitých skalnatých alebo svahových prvkov.

Bez obáv nám zverte aj divokejšie túžby o terénnych úpravách pozemku a budeme sa snažiť Vám ich splniť.

Top