O nás

Verve Gardening - Záhradné služby

vznikla po rokoch poskytovania záhradných služieb mateskou spoločnosťou Verve s.r.o., ktorá ponúkala a realizovala záhradné služby ako doplnok svojej činnosti z oblasti facility managementu natoľko úspešne, že bolo potrebné, aby záhradníctvo pokračovalo ako samostatná divízia.

Od materskej spoločnosti pritom prevzala jej hodnoty:

  • Ľudia - Najvyššou hodnotou našej firmy sú edukovaní a spravodlivo ohodnotení zamestnanci, ktorí majú našu dôveru.
  • Zákazník - Požiadavky zákazníka plníme okamžite s cieľom úplnej spokojnosti 24 hodín denne 7 dnído týždňa.
  • Pokrok - Verve kráča spolu s technologickým pokrokom. Pokrokovou technológiou zaručujeme prvotriedny servis.
  • Komplexnosť - Zjednotením celého servisu v jednej spoločnosti znižujeme prevádzkovénáklady klientov.
  • Vízia - Zveľaďovanie zelene a skrášľovanie záhrad s cieľom vytvoriť prostredie, v ktorom domáce a komunitné záhrady a parky vytvárajú silnejšie spoločenstvá pre budúcnosť.
  • Poslanie - Verve Gardening - Záhradné služby podporuje rozmanité, udržateľné záhrady a inšpirovaje majiteľov záhrad a trávnytých pozemkov, aby vytvárali zelené spoločenstvá pri pestovaní rozmanitých na flóru bohatých priestranstiev.
Top