Pri viacerých záhradných projektoch je dovoz zeminy nutnosťou, najmä ak sa nechceme obmedziť na výber rastlín, ktoré obľubujú pôdne podmienky v našej záhrade.

Dovoz zeminy zabezpečujeme v prípadoch kedy je nutné vyformovať, alebo zrovnať terén, tiež pri zakladaní trávnika, alebo okrasných a produkčných záhonov. Podľa účelu použitia volíme aj druh zeminy. Na terénne úpravy je zbytočné používať černozem ale do záhonov bude prospešná.

Ak máte záujem o naše záhradné služby, môžete vždy rátať že dovoz zeminy zabezpečíme v našej réžii s dohľadom na kvalitu materiálu.

Top