Záhradnícke služby cenník

Každá záhradná služba má množstvo variabilných položiek ktoré je nutné konzultovať so zákazníkom a finálnu cenu je možné stanoviť až na základe obhliadky, požiadaviek a možností klienta.

Všetky obhliadky a základné konzultácie sú zdarma preto nás neváhajte osloviť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Top