Arboristika

Arboristika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá ošetrovaním a komplexnou špeciálnou starostlivosťou o stromy a to tak, aby zabezpečila ich bezpečné a dlhodobé spolužitie s okolím.

Z toho vyplýva, že arboristika sa venuje hlavne starostlivosti o stromy všade tam, kde zdieľajú životný priestor s ľuďmi - v mestách, vo všetkých umelých výsadbách, alebo napr. pri cestných komunikáciách.

Arboristika zahŕňa do starostilivosti o stromy okrem bežne známych úkonov, ako sú orezávanie stromov, strihanie stromov a výrub stromov, aj špeciálne úkony ako sú: orezy stromov vo výškach, presádzanie stromov, bezpečnostné viazanie a stabilizácia stromov, či posudzovanie zdravotného stavu stromov.

Naša firma poskytuje rôzne druhy arboristických služieb, ktoré zahŕňajú aj práce vo výškach. Neváhajte nás osloviť, ak Vám je život Vašich stromov drahý.

Top